Υπολογιστής ηλικίας Help

Η ηλικιακή αριθμομηχανή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ηλικίας σας σε έτη, μήνες, ημέρες, ώρες, λεπτά.

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email