Απλή αριθμομηχανή ενδιαφέροντος Help

Το απλό ενδιαφέρον είναι μια γρήγορη μέθοδος υπολογισμού του επιτοκίου για ένα δάνειο. Υπάρχουν τρία στοιχεία για τον υπολογισμό του απλού ενδιαφέροντος: το κεφάλαιο (το χρηματικό ποσό που δανείστηκε), το επιτόκιο και ο χρόνος.

Formula για τον υπολογισμό του απλού ενδιαφέροντος:

SI = P * T * R / 100

< R = Επιτόκιο (ανά έτος)
T = Χρόνος (σε έτη ή κλάσμα ενός έτους)

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email