Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μετατροπέα, ο δεκαδικός αριθμός μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό κλάσματος.

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email