Ποσοστό (%) έως δεκαδική μετατροπή

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μετατροπέα, το ποσοστό (%) μπορεί να μετατραπεί σε δεκαδικό αριθμό.

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email