Ποσοστό (%) έως μετατροπή κλάσματος

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μετατροπέα, το ποσοστό (%) μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό κλάσματος.

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email