Ρωμαϊκή σε δεκαδική μετατροπή

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μετατροπέα, ο αριθμός Roman μπορεί να μετατραπεί σε δεκαδικό αριθμό.

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email