Temperatuur converter Help

Door gebruik te maken van een temperatuuromvormer, kan een temperatuureenheid worden geconverteerd naar een andere temperatuureenheid.

Wat is temperatuur?

Temperatuur is een mate van warmte of koude die met een thermometer kan worden gemeten. Het is ook een maat voor hoe snel de atomen en moleculen van een stof bewegen. De temperatuur wordt in graden gemeten op de Fahrenheit-, Celsius- en Kelvin-schaal.

Types van temperatuureenheid

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email