Tijd converter Help

Door gebruik te maken van een tijdomzetter, kan een tijdseenheid worden geconverteerd naar een andere tijdseenheid.

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email