Μετατροπέας γωνιών Help

Με τη χρήση του μετατροπέα γωνιών, μια μονάδα γωνίας μπορεί να μετατραπεί σε άλλη μονάδα γωνίας. Μετατρέπει τις ακόλουθες μονάδες μήκους: βαθμούς (deg), πλήρες κύκλο, grad και ακτίνια (rad).

Comments

Share Facebook Google LinkedIn Twitter Print Email